IPL


IPL són proveïdors de solucions integrals per a la conservació de l'espai públic, les infraestructures de gran dimensió i els seus elements de mobiliari. Els seus serveis cobreixen totes les àrees d'activitat derivades del manteniment d'espais i edificis: prescripció, gestió de dades resultants, execució de tasques de prevenció de la deterioració i correcció d'incidències.
 

El Repte

Una web informativa capaç de mostrar tots els serveis de IPL i ser una carta de presentació, recollint tots els seus projectes realitzats. Serà important aconseguir una bona experiència de navegació per part de l'usuari, perfecta comprensió de la informació, optimització SEO i una correcta gestió dels continguts web per part de l'empresa.
 

Aportem valor a...

 

Identitat visual i branding

Web que reflexa la imatge de marca de l'empresa.

Disseny web i responsive

Disseny atractiu, professional, personalitzat i adaptat a tots els dispositius.

Doble menú

A la web existeix un doble menú per a diferenciar clarament la informació sobre l'empresa i la informació sobre els seus serveis. Això ajuda a orientar la navegació de l'usuari i a facilitar la seva comprensió.

Actualitat

Gràcies al panell de control que oferim per a gestionar la web, IPL pot gestionar els continguts publicats al seu blog.

Estructura clara i informativa

La home de IPL és molt visual i facilita l'accés als serveis, projectes i secció d'actualitat. A més, gràcies als seus menús pots accedir fàcilment a cadascun dels seus serveis i projectes realitzats, de manera clara i  ordenada.
 

Resultats

Una web corporativa, professional i molt completa amb una estructura web òptima per a la navegació, uns menús senzills i ordenats, i una presentació de serveis i projectes molt clara. Millora en la gestió interna del disseny i el contingut web.